v8TZvrmjiCGsUShez38MhV13NXS84x2K8G
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
35.3719774035.371977400.00000000