vAYkSmyNcPkZwzf9wt4iXpR4fpe3V1FJNr
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
6115.579977506115.579977500.00000000