vPUKufBFfUvrwPyPA838FKcyCycpUHKHNg
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
20012.6960000020012.816000000.12000000