vTsD2sTsqtdwUdfCaYhmTGvdC5nHuykmfU
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
3005.1200000012428.564000009423.44400000