vVEnZjsyHU9zLMFKJxw9wTxWqgthsYtg4J
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
3054.030000004695.490000001641.46000000